За CWP

Вятърен парк Ружица е част от  CWP.

Ние изграждаме и притежаваме паркове за производство на възобновяема енергия. Използваме технологии за производство на електричество от вятър, слънце, както и технологии за съхранение на енергия.

CWP се отличава от повечето компании по това, че дейността ни обхваща целия процес по реализацията на един проект: намирането на терен с подходящи показатели, изграждането на централата до въвеждането ѝ в експлоатация и нейното управление.

Гаранция за дългосрочната ни ангажираност с всички заинтересовани страни е уникалният ни подход за развитие и управление на проекти. Ние отговаряме за проекта от самото начало до успешния му завършек и последващата дългогодишна експлоатация.

На всеки етап от развитието на един проект ние си партнираме със собственици на земи, местната общност,  доставчици на технологии, подизпълнители и работим с приоритет с местни фирми, за да въведем иновации, осигурим устойчиво развитие и да реализираме потенциала на всеки проект.

Вярваме, че добрите партньорства допринасят за увеличаването на добавената стойност на един проект. Подходът на CWP е да бъде доверен и надежден партньор.