Оборудване на училищни кабинети в общините Никола Козлево и Каолиново

В началото на октомври 2023 г., в няколко училища в общините Никола Козлево и Каолиново компанията успешно проведе инициатива за частично обновяване и подобряване на оборудването в кабинетите по физика, химия и астрономия. Инициативата има за цел подобряване на образователния процес и предоставяне на по-добри възможности за учениците в учебните часове чрез нагледно представяне на изучаваните дисциплини. С тези подобрения се създават по-съвременни и функционални образователни среди, които ще помогнат на учениците да развиват своите умения и таланти в по-добри условия.