Реализирани инициативи през 2022 г.:

На 1 юни 2022 г., за да се отпразнува международният ден на детето, се състоя тържество за малчуганите от детските градини и училищата (1 – 4 клас) в община Никола Козлево. Прочетете повече тук.

Като част от своята социална програма за жителите на община Каолиново, CWP подкрепи реализацията на конни надбягвания по време на традиционния годишен събор в община Каолиново на 22 май 2022 г. Прочетете повече тук.

Общността е в основата на всичко, което правим. Работим ръка за ръка с местните общности, за да създадем поредица от дългосрочни проекти, които оставят трайна следа. Става въпрос за наследството, което оставяме. Ние предоставяме алтернатива за чиста енергия, която ще бъде от полза за бъдещите поколения. Но това не е достатъчно. По време на фазата на строителството и експлоатацията искаме да подпомогнем местните общности, които правят възможно осъществяването на нашия вятърен парк, оставяйки материално наследство, което променя ежедневието за години напред.

CWP вярва, че България може драстично да намали цените на електроенергията за бита и бизнеса с включване на достатъчно нови ВЕИ мощности към енергийния микс на страната. Компанията предлага работещи решения за развитието на българската енергетиката и за изграждане на конкурентна икономика в контекста на глобалните цели за декарбонизация, в анализа си „Визия 2030 – За по-евтина електроенергия и по-конкурентна икономика“. Анализът показва, че най-ефективният път за българската енергетика е развитието на 7 GW нови вятърни и соларни мощности, които да бъдат изградени на пазарен принцип. Привличането на частни капитали може да се случи само с актуализация на регулаторната рамка, без необходимост от държавни субсидии или инвестиции на публичен ресурс. По този начин средната цена на електроенергията в България може да бъде намалена за хората и бизнеса. Анализът показва, че именно така в България може да се гарантират по-ниски цени на електроенергията, стабилност, независимост и предвидимост на енергийната система, което ще спомогне за увеличаването на конкурентоспособността на цялата българска икономика.

Във връзка с предстоящата енергийна трансформация на българската икономика, една от значимите инвестиции на CWP от 2022 г. е именно в България, посредством проектното дружество „Ружица Грийн Пауър“ ЕООД. Дружеството е създадено с цел разработването и реализацията на проект за изграждане на вятърна електрическа централа с мощност около 385 МВт, добита от инсталацията на около 55 ветрогенератора.

Реализацията на проекта е планирана върху териториите на две съседни общини – Каолиново и Никола Козлево, находящи се в област Шумен. Единадесет (11) от вятърните генератори са в района на с. Лятно, с. Долина и с. Лиси връх – община Каолиново. Останалите четиридесет и четири (44) вятърни генератора са в района на с. Ружица, с. Вълнари, с. Никола Козлево, с. Хърсово, с. Църквица, с. Крива река и с. Красен дол – община Никола Козлево.

Социална програма

В качеството си на социално отговорен инвеститор, CWP и проектното му дружество „Ружица Грийн Пауър“ ЕООД искат да си партнират ползотворно с местната администрация и общност, като основният фокус на това сътрудничество има за цел подобряване качеството на живот на местното население в дългосрочен план.

Като част от проекта, „Ружица Грийн Пауър“ ЕООД планира да реализира социална програма, целяща подпомагането на различни инициативи, които са от особена значимост както за двете общини, така и за местното население. Бюджетът за социалната програма обхваща целия период на развитие и експлоатация на вятърния парк. Предвиденият бюджет ще бъде предоставян поетапно с оглед степента на реализиране на инвестиционното намерение. За усвояването на този бюджет по най-добрия начин, „Ружица Грийн Пауър“ разчита именно на местното население и администрация, с оглед на което планираме създаването на Настоятелство на социалната програма, чиито задължителни членове ще бъдат:

  • Общински кмет
  • Председател на Общински съвет
  • Кметове на населени места, в чиито землища е планирано да бъдат разположени вятърни генератори
  • Представител на дружеството инвеститор

Настоятелството ще може да избира от кандидатствалите предложения тези проекти и инициативи, които са най-необходими за местното население и които могат да бъдат финансирани от социалната програма на дружеството.