Обява

Обява относно инвестиционно предложение за изграждане на съоръжения за трансформация и съхранение на електроенергия на територията на община Никола Козлево


На 21 юни 2022 г. „Ружица Грийн Пауър“ ЕООД подаде в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Шумен уведомление за ново инвестиционно предложение за изграждане на съоръжения за трансформация и съхранение на електроенергия на територията на община Никола Козлево, област Шумен.

Тук можете да разгледате обявата  относно инвестиционното намерение на „Ружица Грийн Пауър“ на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.