Спортен ученически турнир „Зелена енергия“

На 22 юни 2023 г. се проведе първият годишен спортен ученически турнир „Зелена енергия“, включващ дисциплините фубол, народна топка, щафета и бягане на 100 м. Компанията организира съвместно с община Каолиново спортното мероприятие, в което участие взеха ученици между пети и десети клас от училищата на територията на общината. Всички участници си тръгнаха с награди, а победителите грабнаха също медали и купи. Поради големия интерес от страна на ученици и учители, бе направено предложението спортният ученически турнир да се превърне в традиция и провежда ежегодно.