Тържество за Деня на детето

На 1 юни 2022 г., за да се отпразнува международният ден на детето, се състоя тържество за малчуганите от детските градини и училищата (1 – 4 клас) в община Никола Козлево. Съвместно с Общината, CWP организира програма с песни, танци и забавни игри. CWP подкрепи събитието посредством социалната си програма (линк до страницата за социалната програма), която компанията имплементира през периода на развитие и експлоатация на вятърен парк „Ружица“.